22 DI SAN THE GIOI CUA VIET NAM

20/04/2017

TỰ HÀO 22 DI SẢN THẾ GIỚI TẠI VIỆT NAM

Với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng cùng kho tàng văn hóa đồ sộ, độc đáo trải dài 4000 năm lịch sử dân tộc, tất cả những điều đó góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia du lịch […]